PİKTOQRAFİYA: MÜASİR HƏYATIMIZDA ROLU

Qədim zamanlarda və müasir həyatımızda piktoqrafiya

Piktoqrafiya nədir?

Piktoqrafiya qrafiklərin ən primitiv formasıdır, şəkillərlə ünsiyyət qurma üsuludur.

Bu primitiv yazının hansı şəraitdə və harada yarandığını dəqiq  bilinmir.  E.ə minilliklərdə sümük, taxta və daş üzərində təsvir edilmiş piktoqrafik şəkillərə Şimali Asiya, Qərbi Afrika, Şimali Amerikanın qayalıqlarında,  mağaralarında rast gəlinmişdir.  Günümüzdə süxurlarda və mağaralarda oxşar nümunələr qorunub saxlanılır. Bu yazı növü ilə qədim dövrlərdə məzar daşları, qayaların və s. üzərində yazı, hərbi münaqişələr və müvəffəqiyyətli ovlanma haqqında məlumatlar yazılmışdır.

Piktoqrafiya  rəqəmlər, diaqramlar, vizual şəkillər, sadə şəkillər vasitəsilə obyektlər, hərəkətlər, hadisələr, konsepsiyalar və onların əlaqələri haqqında məlumat verən qədim yazı növüdür.

"Piktoqrafiya" sözünün mənası

Piktoqrafiya şəkli yazı formasıdır. "Piktoqrafiya" sözü yunan mənşəli: "pictus" (piktus) - "rəsm" və "grapho" (grafo) - "yazıram " mənasını verir.  Beləliklə, hərfi tərcümə "mən şəkil çəkirəm" deməkdir.

Piktoqrafik yazının xüsusiyyətləri

Piktoqrafiya ünsiyyət qurmaq üçün universal bir yoldur. Ən azı təsvirlərdə şifrələnən mesajın mənasını anlamaq üçün xüsusi bilik və bacarıqlara ehtiyacınız yoxdur. Müxtəlif dillərdə danışan və hətta oxuya bilməyən insanlar bu cür ibtidai rəsmləri asanlıqla başa düşə bilərlər.

Piktoqram, bir qayda olaraq, müəyyən bir fenomen, obyekt və hərəkət haqqında məlumat verir, bəzən obyektlərin və hadisələrin kompleksini izah edir.  Bir səs, heca və ya söz deyil. Qədim insanlar hər hansı bir hadisəni izah etmək üçün bir sıra təsvirləri təsvir edirlər.

Piktoqrafik təsvirlərin kodlanması

 Qədim zamanlarda piktoqrafik yazı müxtəlif funksiyalara xidmət etmişdir.  Müəyyən obyektlərin və hadisələrin təyin edilməsi üçün müəyyən simvollar yox idi. Buna görə təsvirlər ilk növbədə, müəllifin təsəvvürün məhsulu olurdu. Buna görə arxeoloqlar çox vaxt qədim xalqın demək istədiklərini dəqiqləşdirməkdə çətinlik çəkirlər.

Müasir cəmiyyətdə  Piktoqrafiya

Müasir cəmiyyətimizdə piktoqrafik təsvirlərdən istifadə hər hansı bir informasiyanın aydın və sadə şəkildə ötürülməyə imkan verir. Bıçaq və çəngəl təsvirlərinin yaxınlığında bir restoran olduğunu və ya yanacaqdoldurma işarəsi yaxınlıqda yanacaqdoldurma məntəqəsi olduğunu göstərir.

 Piktoqramlar idman yarışlarında, olimpiadalarda - hər bir idman üçün müəyyən hərəkətlər göstərmək üçün istifadə edilir. Bootu əks etdirən işarə ayaqqabı mağazası deməkdir. Piktoqrafiya müxtəlif millətlərin insanlarına məlumatı eyni vaxtda başa düşməyə imkan verir.

Müasir dünyada piktoqramların mənaları

Müasir dünyada piktoqramlar qədim dövrlərdəki üstünlüyünü itirmişdir. İndi kompüterin masaüstündə qovluq, fayl, proqram şəkilləri,  nişanlar görünə bilər .  Yol nişanları piktoqrafik təsvirlərdir. Beləliklə, piktoqrafik məlumat xaricilər də daxil olmaqla, hər kəs tərəfindən başa düşülə bilər.

Piktoqramlar ictimai yerlərdə davranış qaydalarını göstərir. Məsələn, yanlış yerə zibil atan bir adamın çarpaz görünüşü və s. Belə təsvirlər az yer tutur və az xərc tələb edir. Piktoqramlar vasitəsi ilə bir şəxs məhsulu necə əldən verməyi, necə yumağı, ütüləməyi öyrənir.  Nəzərə alın ki, piktoqramlar olmasaydı, bir təsviri  bir neçə dildə yazmaq lazım olacaqdı.

Buna görə piktoqramlar müasir bir insanın həyatının bütün sahələrində - kompüterdən küçə işarələrinə qədər çox populyardır.

Antik dövrdə və müasir dünyada piktoqramların mənası arasındakı fərq böyükdür. Müasir insanlar ünsiyyətdə nişanlar, mətnlər yazmaq və s. istifadə edir. Qədim dünyada piktoqramlar bütün məlumatları ötürmək üçün yeganə yol idi.

Tipik olaraq 2 növ piktoqram var:

Təsvir konsepsiyası və ya obyekti ilə ("gün", "günəş" və s. Anlayışlarını çatdırmaq üçün günəşin işarəsi) oxşarlığı olan "ikonik" və "simvolik" işarə

Bir işarə-mesajdan ibarət olan piktoqrafik mesaj.

Piktoqrafik yazının əsas xüsusiyyətləri

1. Piktoqrafik yazı bir mənanı ifadə edir - Buna görə də, müxtəlif dillərdə danışan insanlar tərəfindən başa düşülə bilər.

2.Əlifba yazı sistemindən fərqli olaraq, piktoqrafik yazı təbii dilin qrammatik, fonetik və digər qaydalarını əks etdirmir və buna görə də dil anlayışında mətni yarada bilməz, məhdud sayda funksiyaları vardır.

3. Piktorial yazı şifahi ünsiyyət sisteminə aiddir.

Paylaş

Şərhlər : 0

Şərhlər : 0

Hərf sayı :
Dek 17, 2018

3D DİZAYNER KİMDİR VƏ NƏ İŞ GÖRÜR?

Digər məqalələr