QRAFİK DİZAYN VƏ TİPOQRAFİYA

Günümüzdə qrafik dizayn geniş anlayış olmaqla bir çox faəliyyət sahələri ilə əlaqəlidir.  Dizayna aid lakin, fərqli məzmuna sahib bir sahəsi Kommunikativ Dizayndır.

Kommunikativ dizaynın əsası tipoqrafık ünsürlərdir.  Mesajlarınızın kütləyə çatmasının əsas yolu tipoqrafik biliklərin düzgün istifadə edilməsində başlayır.  İstifadə etdiyiniz texnologiyadan, dizayn etdiyiniz məhsulun mükəmməliyindən asılı olmayaraq əgər mesajlarınızı qarşı tərəf qəbul etmirsə və anlamırsa əməkləriniz boşa getmiş deməkdir.

Veb sektorunda hazırlanan bir çox veb layihələrdə  tipoqrafik məsələlərə demək olar ki, diqqət yetirilmir. Bunun da başlıca səbəbi bu sektordakı bir çox dizaynerin qrafik-dizayn biliklərinin zəif olmasıdır.

Məsələn, bir aktyorun hər hansı bir obrazı canlandırmasını düşünün.  O, səs tonu, mimik hərəkətləri ilə obraza can verər və müxtəlif duyğuları qarşı tərəfə ötürə bilər. Dizaynda da mesajı və təsirini qarşı tərəfə ötürən tipoqrafik ünsürlərin düzgün istifadədir. Tipoqrafık baxımından Dizayn məhsulunuzda-layihənizdəki mesajı və vurğulamaq istədiklərinizi hərflər və onların düzgün istifadəsi ilə çatdıra bilərsiniz.

Tipoqrafiyanın içində bir çox element vardır: boşluqlar, neqativ sahələr, bütünlük, xarakterlər, ölçülər, söz sırası, oxunaqlılıq, mətn yığımı, yazı tipləri və s.

Ən sadə təməli oxunaqlı olmasıdır.  Qrafik dizayner tipoqrafik dili nə qədər yaxşı bilərsə o qədər yaxşı istifadə edər və o qədər təsirli layihələr meydana çıxara bilər.

Qarışıq və tipoqrafik baxımından zəif layihələrə baxmaq maraqlı ola bilər, amma mesajı anlamadıqdan sonra heç bir önəmi yoxdur. Buna gözəllik və estetik baxımından yanaşmaq doğru deyildir. Yaxşı tipoqrafik bilgi ən məntiqli, ən anlaşılan və ən düzgün şəkildə təqdim olunandır. Gözəllik və estetika burada yardımçı xarakter daşımalıdır.

Bir yazı xarakterinin seçimi məzmunla eyni dəyərdə olmalı və onu müvəffəqiyyətlə əks etdirməlidir. Lakin, sadəlik də təkbaşına yetərli deyildir. Əgər sadəliyi açıq və vurğulayıcı ifadələrlə birləşdirsəniz mesajınız daha asan başa düşülər, maraqlı və yaddaqalan olar. Seçdiyiniz yazı xarakteri istifadə etdiyiniz üsluba və fikrə tərs düşməməli, kompozisiyanı pozmamalıdır. Əgər yazı xarakterlərini ara-sıra dəyişirsəniz və ya çıxarsanız hissələr tək başına qalar və bütünlük pozular. O, səbəbdən dizayn məhsulu üzərində istifadə etdiyiniz obyektlərdə rənglərin və fontların (bir tipoqrafik xarakterin hərflər, rəqəmlər, durğu işarələri və s. ibarət olan xarakter qrupuna font deyilir) önəmi olduqca böyükdür.

Eyni fontun bütün xarakterlərini yan-yana düzdükdə optik olaraq ekvivalent bir bütünlük meydana gətirir.

Qrafik dizaynerin fəaliyyətində  hərflərin və yazı tiplərinin önəmli yeri vardır. Kitab çapının və daha sonra kompüterin icadından bu yana bir çox dəyişikliklər meydana gəlmişdir. Son iki yüz ildə tipoqrafiya inkişaf etmiş, bu zaman içində yazı növlərinin xarakterində və ölçülərində inanılmaz dəyişikliklər olmuşdur. Bu dəyişikliklər hələ də davam etməkdədir.

Fontların istilası yazı istifadəsini asanlaşdırmışdır. Artıq istədiyimiz fontu internetdən pulsuz yükləyə bilirik. Lakin daha önəmli problem keyfiyyət məsələsi ilə qarşı-qarşıya qalırıq.  Təklif olunun hərflərin sadəcə az bir qismi gözəldir.

Tipoqrafiyada çox sayda qayda və onları tətbiq etmək üçün müxtəlif yollar vardır.

Texnologiya və kompüter bizə kömək edir, lakin mükəmməl və qüsursuz deyildir. Qızıl qayda doğru olması deyil, doğru görünməsidir. Dizaynda önəmli olan etdiyiniz işin düzgün olub olmaması deyil, necə görünməsidir. Bunu ancaq tipoqrafi bilikləri ilə anlaya bilərsiniz.

 

 

Paylaş

Şərhlər : 0

Şərhlər : 0

Hərf sayı :
Dek 17, 2018

3D DİZAYNER KİMDİR VƏ NƏ İŞ GÖRÜR?

Digər məqalələr