Hər hansı problem həll etmək üçün izlənilən yola, atılan addımlar toplusuna alqoritm deyilir. Əsasən alqoritmlərin başlanğıcı və sonu bəlli olur. Bu termin əsasən riyaziyyatda və ya kompüter sahəsində qarşımıza çıxır. Ilk alqoritm El-Harezmi-nin ‘Hisab-el Cebir ve El Mukabala’ kitabında təqdim edilmişdir. Alqoritm sözü El-Harezmi-nin adından əmələ gəlmişdir.

Alqoritm nə işə yarayır?

Alqoritm riyaziyyat sahəsində hər hansı nəticəyə çatmaq üçün istifadə olunur. Məsələn: 4 və 10 sayılarının ortaq bölünənlərini tapmaq üçün alqoritmdən istifadə edə bilərsiniz.

Kompüter sahəsində alqortimlər hər yerdədirlər. Kompüter internetə bağlı olmadıqda oynadığımız oyun, istifadə etdiyimiz bütün proqramlar, veb  saytlar, mobil tətbiqlər, robotlar və s. qısa olaraq hər bir addım alqoritmlərın mövcudluğu sayəsində mümkün olur.

Alqoritm və proqramlaşdırma dilləri arasındakı bağlantı:

Əvvəla bunu demək lazımdır ki, bütün proqramlama dillərinin təməlində alqoritm var. Alqoritmlər proqramlama dilləri vasitəsi ilə mövcuddur. Proqramın istifadə yerindən asılı olmayaraq alqoritmsiz proqramlaşdırma dili ola bilməz. Alqortimlər ya mətin olaraq yazılmalı ya da sxemlərlə göstərməlidir. Sxemlər həm də alqoritmlərə səbəb-nəticə əlaqəsini göstərir.

Paylaş

Şərhlər : 0

Şərhlər : 0

Hərf sayı :
Dek 17, 2018

3D DİZAYNER KİMDİR VƏ NƏ İŞ GÖRÜR?

Digər məqalələr