İLLÜSTRASİYA

Bugünkü illüstratorlar ənənəvi və müasir  kommunikasiya vasitələri ilə işləyən konseptualizatorlar və olan çoxfunksiyalı rəssamlardır.

İllüstrasiya əvvəllər kitab, qəzet və jurnallarda yazıları müşayiət etmək üçün yaradılan rəsmlər demək idisə indi çox daha böyük fikri əhatə edir. Bu, hekayələri izah etmək, ideyaları çatdırmaq və bir sıra kommersiya və sosial layihələri üçün görüntü yaratmaqdır.

ADAS-ın İllüstrasiya proqramı, tələbələrə güclü praktiki bacarıqları təkmilləşdirməyə yol açır. Şəkil çəkmə, proqramla işləmə kimi bacarıqlarını əldə etdikdən sonra tələbələr kompüter proqramları vasitəsilə istənilən təsvirə “həyat” vermək texnikasına yiyələnirlər.

Tədris saatı 40 saat