TEXNOLOGİYA VƏ DİZAYN FAKÜLTƏSİNİN TƏLƏBƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏN