Təhsil aldığımız müddətdə portfoliomuz yaranır?

Bəli. Biz həvəslə sizin porfolinonuzun yaranmasına yardımçı oluruq. Oxuduğunuz müddətdə hazırladığınız bütün materiallar sizin portfolionuzda toplanır. Bununla da gələcəkdə iş həyatına atılarkən bir addım irəlidə olmuş olursunuz.