Mənim heç bir sahədə proqram biliyim yoxdur. Bu mənə gələcək təhsilimdə maneçilik törədə bilərmi?

Xeyr, məktəbə yazılmaq üçün heç bir proqram biliyinə ehtiyacınız yoxdur. Siz məktəbimizdə sıfırdan seçdiyiniz proqramlarda işləməyi öyrənə bilərsiniz.