Məktəbi bitirdikdən sonra diplom verilir?

Bəli, tədris planının 80% -ni müvəffəqiyyətlə başa vuran tələbələrə (praktik işləmələr və qiymətləndirmələrdə iştirak etməklə) kursu bitirdikdən sonra diplom təqdim edilir. Diplomun təqdimatı peşəkar mühit üçün mütəxəssis kimi keyfiyyətinizin təminatıdır.