Hansı tədris sahələrində dərslər real layihələr üzərindən aparılacaq?

Məktəbimizdə tədris olunan bütün sahələr real layihələr üzərindən aparılır.  Belə ki, 3-4 aydan sonra siz proqramlarda sərbəst işləmək qabiliyyətini qazanırsınız. Sonrakı dərslər müəllimlərimizin rəhbərliyi ilə real layihələr üzərində aparılır.