Siz tələbələrinizi kompüterlər ilə təchiz edirsiniz?

Bəli. Bütün siniflər məktəb tərəfindən kompüterlər ilə təmin edilir. Kompüterinizə ev tapşırığı üçün yalnız məktəbdən kənar ehtiyac duyacaqsınız.