Təhsil müddəti 8 aydır. Bu müddət tədris etdiyiniz sahələri öyrənmək üçün yetərlidir?

Bəli, yetərlidir. Əgər tələbə heç bir dərsi buraxmadan iştirak edirsə və tapşırıqları yerinə yetirərsə seçdiyi sahəyə “atıla” bilər.

Çünki, məktəbimizdə tədris olunan sahələr tamamilə təcrübəyə bağlı olduğuna görə biz təcrübi biliklər veririk.