İT Texnik

 

Bizim Məqsədimiz — Yalnız sizə iş üçün lazım olan texniki bacarıqları vermək deyildir, həm də IT sferasına girişə hazırlamaqdır. Təlimdə nə öyrənəcəksiniz?

  • Kompüterlərin təmiri və xidməti üzrə texniki dəstək
  • Kompüterlərin və ofis avadanlıqlarının sazlanması və tənzimlənməsi
  • Kompüterin daxili komponentlərinin öyrənilməsi və kompüter sisteminin qurulması
  • Kompüter və mobil qurğulardakı əməliyyat sistemlərinin öyrənilməsi, yazılması və sazlanması
  • İnternetə qoşulma və şəbəkə mühitində resursların paylaşılması
  • Sistem alətləri və diaqnostika proqramlarından istifadə edərək problemləri həll edilməsi
  • Şəbəkə texnologiyaları, informasiya təhlükəsizliyi üzrə ilkin biliklər
  • Kibertəhlükəsizliyin əsasları
  • Bulud ("Cloud") xidmətlərindən istifadə

Təlim müddəti: 3 ay

Aylıq qiymət: 500

 

İstədiyiniz peşəyə sahib olmağa 1 addım!

Tədris olunur: