FRONT- END

Səhifənin veb görünüşünün kodlaşdırılması mərhələsi Front-end adlanır.

Dizayn hazır olduqdan sonra fayl şəklində front-end proqramçıya verilir. Front-end proqramçı xüsusi proqramları əsasən HTML, CSS və Javascript istifadə edərək şəkil formatında olan dizaynı veb səhifə olaraq kodlaşdırır. Səhifədə dinamiklik yaradılır, məzmun müxtəlif effektlər ilə dəstəklənir.

HTML ilə hazırlanmış səhifədə Javascript, CSS, Jquery bənzəri dillərdən istifadə edilərək dinamiklik yaradılır.

ADAS-ın Proqramlaşdırma fakültəsinin front end-çi tələbələrinə HTML, JavaScript, CSS kimi  proqramlaşdırma dilləri tədris olunur. 

Tədris saatı 120 saat