Back-end

Proqramlaşdırmanın ikinci mərhələsi Back-end proqramlaşdıma adlanır.

Back end işi özünü dinamik sayt strukturunda göstərir. Belə ki, veb səhifənin görünüş cəhətdən bütün funksionallığı tam hazır olduqdan sonra Back-end proqramçıya ötürülür və o, müxtəlif dillərdən istifadə edərək saytın alqoritmik strukturunu yaradır.

Veb proqramlaşdırmada birdən çox dil öyrənmək daha faydalı ola bilər. Çünki bu formada istənilən proyektin məzmununa uyğun veb proqramlaşdırma dilini seçib proyekti o dildə reallaşdıra bilərsiniz.

ADAS-ın Proqramlaşdırma fakültəsi tələbələri PHP, MySQL, Laravel proqramlaşdırma dillərini başlanğıc və  irəli səviyyədə öyrənməklə mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq istənilən ağırlıqlı statik və dinamik saytları hazırlamaq şansını əldə edirlər. 

Tədris saatı 120 saat