Qalereya

MÜHƏNDİSLİK UNİVERSİTETİNDƏ SEMİNARDAN GÖRÜNTÜLƏR