Dizayn sahəsində üç anlayış vardır: font, letteriq və xəttatlıq. Onların arasındaəhəmiyyətli fərqlərə baxaq.

Şrift- Yazı tipi hər hansı bir sıra ilə və  təkrar istifadə üçün müxtəlif növ simvolların kolleksiyadır. Məsələn,  "Times New Roman" yazı tipi.

Letterinq- simvollar, sözlər və ya cümlələrin unikal yazılma üsuludur.  Bu, müəyyən bir situasiya üçün yaradılan harmonik bir kompozisiyaya malik real qrafika nümunəsidir.

Xəttatlıq – yunan dilində "gözəl əlyazma" mənasını verir, simvolları eyni tərzdə əllə yazılmasıdır. Bu, həqiqətən, gözəl, zərif yazı ilə adətən bütün mətnin yazılmasını təşkil edir. Bu yazıda dekorasiyaya ehtiyac olmur  və rəsm çəkilmir.

  Orta əsrlərdə xəttatlıq bütün kitabalrın yazılmasına aid idisə, günümüzdə xəttat yazısı ilə adətən məktublar və ya təltifnamələr, diplomlar yazılır.

Letterinq və xəttatlıq sənətçidən çox səy, diqqət və ağır iş tələb edir. Amma letterinq yaradıcı bir prosesdir, simvolun unikal birləşmələri üçün daimi axtarışdır. Xəttatlıq eyni üslubda simvolların təkrarlanmasıdır.

Letterinq illüstrativ sözlərdən başqa bir şey deyil. Lettering tez-tez şrift ilə qarışdırılır, amma təcrübə göstərir ki, bunlar tamamilə fərqlidir.

Belə bir texnikanın əsas fərqi- qrafikə vurğudır: xüsusi bir söz və ya ifadədə bir-birinə birləşdirilmiş unikal formalar.

Letterinqdə konkret  kontekst üçün yazı adətən bir dəfə tərtib edilir və ya yazılır .

Ümumiyyətlə,letterinq çox fərqli ola bilər: lakonik, rəngli elementlərlə kompleks bir kompozisiya təəssüratını verə bilər.

Bir çoxlumuz gözəl, lakin anlaşılmaz "letterinq" sözünü eşitmişik. Bu yeni sənətin nə olduğunu, xəttatlıqla əlaqəsini  necə fərqləndiyini görək.

Sadə sözlərlə ifadə etsək letterinq hərflərin yazılmasıdır. Bu, texnikanın əsas xüsusiyyətidir. İnternetə sayəsində çox güman ki, siz letterinq ilə tanışsınız.   Bəli, hətta dəbli qəhvəxanalarda yazı taxtasında menyular uzun müddətdir ki, adi yazı ilə yazılmır, bütün kompozisiya çəkilir.

Bu gün demək olar ki, hər kəs özünü böyük bir orijinal və yaradıcı hesab edir. Ancaq bu nümunə ilə klişe hərəkət edir. Əlbəttə ki, biznesə belə bir yanaşma bir çox məsələni asanlaşdırır.  Lakin,  elə sahələr var ki,  burada stereotiplərin istifadəsi müştərilərin və qazanc itkisinə səbəb olur.

Bu yazı tez-tez kitab və ya jurnalların şmustitullarında (kitabın və ya onun hər hansı hissəsinin başlanmasından əvvəl gələn başlıq və ya illüstrasiyanın yerləşdiyi səhifədir ) ayrı bir hissəsi yerləşdirilir. Bu cür yazı həm də illüstrasiya rolunu oynaya bilər.

Bir qayda olaraq, belə bir texnikanı orijinallığı ilə asanlıqla müəyyənləşdirmək olar. İndi fontun OpenType texnologiyasından istifadə edilərkən, fontun bir çox alternativ simvolu ola bilər.

Bu halda, letterinq şrift  tipinə bənzəyə bilər və dublikat simvolları təkrarlana bilər. Buna görə bəzən qarşınızda letterinq və ya şriftin olduğunu anlamaq çətinləşir.

Burada təcrübə vacibdir, müasir yazı tipli istehsalçılarının kitabxanalarında hansı yeni məhsulların olmasından xəbərdar olması barədə fikir sahibi olmaq lazımdır. Sonra nəyim nə olduğunu dəqiq şəkildə söyləyə bilərsiniz.

Müasir dünyada yazı sənətini və bədii yaradıcılığı özündə birləşdirən yazı növü letterinq oldu.  Marketinq dövründə, bol reklamla hər bir şirkət öz məhsullarına diqqəti cəlb etmək istəyir. Beləliklə  fərdi bir stil meydana çıxır. 

Letterinq hərflərin əhval-ruhiyyəsini həyata gətirir.

Günümüzdə letterinq dəbli sənət növüdür. Bir çox insanlar şirkət loqotipləri, dəvətnamələr və s. hazırlayaraq  yaxşı qazanc əldə edirlər.

Letterinq yazının 7  xüsusiyyəti

  1. Letterinq xəttatlıqla eyni deyil.

Kalliqrafiya - ideal dəqiq şriftdir.

Letterinq isə hər bir hərfin ayrılıqda yazılmasıdır. Kalliqrafiyada yazılan söz daxilində sözlər hamısı eyni ölçüdə və hündürlükdə olur. Lakin, letterinqlə yazlan söz və cümlələrdə müxtəliflik özünü göstərir.

2. Fantaziya müstəqilliyi-uçuşu

3. Kreativlik!

Letterinq - azadlıq, yaradıcılıq və təbiilikdir. Burada üslubları qarışdırmaq, hərfləri tanınmayacaq dərəcədə dəyişmək, formaların proporsiya nisbətini pozmaq olar.

4. Struktur → Gözəllik

Hərflər eyni ölçüdə olmasa da, işdə struktur və məntiq izlənilməlidir.O zaman ifadə təbii görünəcək.

5. İstədiyimiz şeyi yaradırıq

Hərfləri demək olar ki, istənilən səthdə müxtəlif alətlər: qələm, markerlər, qələmlər, təbaşir, hətta fırçalar ilə kağız, ağac, şüşə, güzgü, taxta və çınqıldaçəkilə bilər.

6. Logolar və letterinq

Letterinqin köməyi ilə bir logo yarada bilərsiniz. Yazı tipinin şirkət üçün uyğun olduğundan əmin olun.

7. Müasir Letterinq yazı nədir?

Müasir "letterinq" yazı fərqlidir. Bunlar aşağı kontrastlı skriptlər və qritostklar, hərflər, xəttlər, "vintage" elementlər istifadə edilə bilər.

Paylaş
ADAS

Müəllif

ADAS

Azərbaycan Rəqəmsal Sənət Məktəbi / Azərbaijan Digital Arts School (ADAS)

blog_comments : 16

Hərf sayı :
Dec 17, 2018

ADAS

3D DİZAYNER KİMDİR VƏ NƏ İŞ GÖRÜR?

Digər məqalələr